DE GROENE OPLOSSING

Cogenpac-modules bieden een oplossing voor het milieuprobleem van de energievoorziening.

Toename van de aanwezigheid van CO2

Het is geen geheim dat de productie en het verbruik van energie een negatief effect heeft op het milieu. Behalve dat het afval produceert, olie loost en het milieu en de ecosystemen vernietigt, verhoogt het de concentratie van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer, wat bijdraagt tot klimaatverandering en stijgende temperaturen. En de steeds toenemende behoefte aan energie in de wereld versterkt deze trend nog.

Maar wat verklaart de toename van CO2?

Fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool) zijn de meest gebruikte brandstoffen om in de energiebehoefte te voorzien. De warmte die vrijkomt bij de verbranding ervan wordt omgezet in energie. Tijdens dit proces reageert de koolstof in de brandstoffen met zuurstof. Daarbij komt CO2 vrij, dat samen met andere vervuilende gassen in de atmosfeer terechtkomt en de luchtkwaliteit aantast.

Met Cogenpac-modules wordt de CO2-uitstoot tot 80% verminderd.

Vaandag gebruikt u:

CO2 uitstoot verminderd met…

Natuurlijk gas

>50%

Propaan

>41%

Biopropaan

>80%

Neem contact met ons op voor een simulatie op maat!

Hoe we erin slaagden de CO2-uitstoot drastisch te verminderen?

Een mix van fossiele en hernieuwbare energie

Een mix van fossiele en hernieuwbare energie

De toenemende schaarste van fossiele brandstoffen en het effect daarvan op het milieu maken het gebruik van hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk. In tegenstelling tot hernieuwbare energiebronnen worden deze bronnen ten minste even snel geregenereerd als ze worden gebruikt.

Cogenpac-modules worden aangedreven door aardgas, propaan of biopropaan, maar kunnen ook in perfecte synergie met een bestaand systeem worden geïntegreerd, of het nu gaat om fotovoltaïsche energie, zonnepanelen, aardwarmte of een ander warmteproductiesysteem.

Groene technologieën

Groene technologieën

De warmtepompen in de modules onttrekken calorieën aan de omgeving (water, lucht, bodem, enz.) en geven ze af in de vorm van warmte.

Het principe van warmtekrachtkoppeling is dat tegelijkertijd elektriciteit en warmte worden geproduceerd uit dezelfde energiebron: een deel van de geproduceerde warmte wordt gebruikt om elektriciteit te produceren, terwijl de vrijgekomen warmte-energie zelf rechtstreeks wordt gebruikt. Het idee achter de constructie van de modules is om het rendement van de energieproductie (elektrisch en thermisch) te optimaliseren en tegelijkertijd de verliezen te minimaliseren.